Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi

Lue alta Tehyn yhdessä Suomen Lastenhoitoalan Liiton kanssa valmistelema lausunto

luonnoksesta hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi.

Kyseessä lain II vaihe, jonka asioina ovat:

Varhaiskasvatuslain I vaiheen sisältö

Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen

Lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki

Hallinto ja valvonta (Valvira)

Yksityisen palvelun tuottajan järjestämä varhaiskasvatus

Tietojen vaihto ja salassapito

Oikeusturvakeinot ja muutoksenhaku

Henkilöstö ja kelpoisuusvaatimukset —> parlamentaarinen ryhmä


07-04-2015-Tehyn-lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-varhaiskasvatuslaista.pdf (pdf, 362 KB)

 
 
 TEHY