SLaL:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi

Lue tästä SLaL:n lausunto


luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.


17.3.2018-SLaL-lausunto-vk-laki.pdf (pdf, 334 KB)

 
 
 TEHY